Denník spisovateľa

Denník spisovateľa (rus. Дневник писателя – Dnevnik pisateľa, ang. A Writer’s Diary, čes. Deník spisovatele alebo Denník spisovatelův, nem. Tagebuch eines Schriftstellers) bol časopis najprv vydávaný ako príloha časopisu Graždanin – v roku 1873, ktorý Dostojevskij redigoval od januára 1873 do marca 1874. V rokoch 1876 – 1877 vychádzal Denník spisovateľa samostatne ako mesačník. V roku 1880 a 1881 vyšlo jedno číslo. Obsahovo šlo o publicistiku, polemiky; Dostojevskij sa vyjadroval k vnútornej a zahraničnej politike Ruska, k súdnym procesom, literatúre, častou témou boli samovraždy a vyšli v ňom aj niektoré poviedky, ktoré neskôr boli vydávané samostatne ako Bobok, Sen smiešneho človeka, Krotká.

Vydania v češtine

V češtine vyšiel Denník spisovateľa najprv v rokoch 1910-1912 v pražskom vydavateľstve Jan Laichter. Kvasnička a Hampl vydali za prvej ČSR Denník spisovateľa ako súčasť edície kompletných spisov Dostojevského. Tretí raz vyšiel za socializmu v nakladateľstve Odeon, existoval ešte preklad od Františka Kautmana, ten však v dobe normalizácie nemal dovolené prispievať ani prekladmi. Posledný raz vyšiel vyšiel Denník spisovateľa iba ako posledné dve čísla, v preklade zhodnom ako vo vydavateľstve Kvasnička a Hampl.

 • Denník spisovatelův. I, Úvahy o společnosti a literatuře preklad: V. Prach, K. Velemínský. Praha: Jan Laichter, 1910
 • Denník spisovatelův. II, Úvahy o společnosti a literatuře (1876) preklad: B. Herbenová, G. Foustková a K. Velemínský. Praha: Jan Laichter, 1910
 • Denník spisovatelův. III, Úvahy o společnosti a literatuře (1877) preklad: Ignác Hošek. Praha: Jan Laichter, 1911 Praha: Jan Laichter, 1912
 • Denník spisovatelův. IV, Úvahy historicko-politické preklad: Ignác Hošek, Karel Velemínský. Praha: Jan Laichter, 1912
 • Deník spisovatelův za rok 1873 : (z časopisu „Graždanin“) preklad: Josef Pelíšek. Praha: Kvasnička a Hampl, 1927
 • Deník spisovatelův za rok 1876 preklad: Josef Pelíšek. Praha: Kvasnička a Hampl, 1927 (2 zväzky)
 • Deník spisovatelův za rok 1877 preklad: Václav Koenig. Praha: Kvasnička a Hampl, 1927 (2 zväzky)
 • Deník spisovatelův za rok 1880-1881 preklad: Václav Koenig. Praha: Kvasnička a Hampl, 1927
 • Deník spisovatele. I. preklad: Ladislav Zadražil, Emanuel Frynta, Jaroslav Tafel. Praha: Odeon, 1977 (pozn. obsahuje Denník spisovateľa za rok 1873 a 1876)
 • Deník spisovatele. II. preklad: Ladislav Zadražil. Praha: Odeon, 1977 (pozn. obsahuje Denník spisovateľa za rok 1877, 1880 a 1881)
 • Deník spisovatelův: za rok 1880-1881 preklad: Václav Koenig. Olomouc: Votobia, 1996

Vydania v slovenčine

V slovenčine vyšli iba dva menšie výbery z Denníka spisovateľa.

 • Z Denníka spisovateľa [a Krokodíl]. preklad: Valerij Kupka a Ivana Kupková. Bratislava: Europa, 2008 ISBN 978-80-89111-43- 5
 • Rusko a Európa. Z Denníka spisovateľa. preklad: Valerij Kupka. Bratislava: Europa, 2010 ISBN 978-80-89111-66-4

Obsah Denníka spisovateľa

Poznámka: názvy sú iba orientačné

1873-1874

 • Úvodom
 • Ľudia minulých časov
 • Prostredie
 • Niečo málo o sebe
 • Vlas
 • Bobok
 • Skrúšená tvár
 • Polovica listu inej osoby
 • O výstave
 • Maškara
 • Sny a preludy
 • O novej dráme
 • Drobné obrázky
 • Učiteľovi
 • Pár slov o prášení
 • Jeden z bludov našich dní

1876

január

 • Kapitola prvá: I. Namiesto predhovoru o Veľkom a malom Medveďovi, o modlidbe veľkého Goetheho a vôbec zlých zvykoch. II. Budúci román. Opäť „Náhodná rodina“. III. Vianočný stromček v klube umelcov. Deti mysliace a deti, ktorým sa uľavuje. „Nestriedma mladosť“. Ouiky. Rozpustilí výrastkovia. Unáhlený moskovský kapitán. IV. Zlatý vek vo vrecku
 • Kapitola druhá: I. Chlapček s ručičkou. II. Chlapec u Krista na Vianoce. III. Kolónie nedospelých previnilcov. Chmúrne druhy ľudí. Prerod nerestných duší na bezúhonné. Prostriedky k tomu, považované za najlepšie. Maličkí a drzí priatelia ľudstva
 • Kapitola tretia: Ruský spolok pre ochranu zvierat. Poľný poľovník. Zelená pálenka. Hnus neresti a Vorobiev. Od začiatku alebo od konca? II. Špiritizmus. Niečo o čertoch. Neobyčajná chytrosť čertov, len keď sú to čerti. III. Slovo k môjmu životopisu. IV. Jedno turecké príslovie

február

 • Kapitola prvá: I. O tom, že my všetci sme dobrí ľudia. Podobnosť ruskej spoločnosti s maršálkom Mac.Mahonom. II. O láske k ľudu. Nutný kontakt s ľudom. III. Roľník Marej
 • Kapitola druhá: K Kronebergovmu prosesu. II. Niečo o advokátoch vôbec. Moje naivné a nevzdelané domnienky. Niečo o talentoch vôbec i zvlášť. III. Reč pána Spasoviča. Obratné metódy. IV. Jahôdky. V. Herkulove stĺpy. VI Rodina a naše sviatosti. Záverečné slovo o jednej mladej škole

marec

 • Kapitola prvá: I. Je správna myšlienka, že „nechať radšej ak sú ideály zlé, ak bude skutočnosť pekná“? II. Storočná. III. „Odlúčenie“. IV. Sny o Európe. V. Sila mŕtva a sila prichádzajúca
 • Kapitola druhá: I. Don Carlos a sir Watkins. Opäť príznaky „počiatku konca“. II. Lord Redstock. III. Slovíčko o správe vedeckej komisie o špiritistických javoch. IV. Jedinečné zjavy. V. O Jurajovi Samarinovi

apríl

 • Kapitola prvá: I. Ideály organického stojatého života. Zbojníci a ničitelia. Vyšší páni, ktorí doháňajú Rusko. II. Kultúrne typy. Ľudia, ktorí sa pokazili. III. Zmätenosť a nepresnosť sporných bodov. IV. Dobročinný Švajčiar, oslobudzujúci ruského mužika
 • Kapitola druhá: Niečo o politických otázkach. II. Milovník paradoxov. III. Opäť iba jedno slovíčko o špiritizme. IV. Za zosnulého

máj

 • Kapitola prvá: I. Zo súkromného listu. II. Oblastné nové slovo. III. Súd a pani Kairová. V. Pán obhajca a Velikanonová
 • Kapitola druhá: I. Niečo o jednej budove. Príslušné myšlienky. II. Jedna nepríslušná idea. III. Nepochybný demokratizmus. ženy

jún

 • Kapitola prvá: I. Smrť George Sand. II. Niekoľko slov o George Sand
 • Kapitola druhá: I. Môj paradox. II. Vývod z paradoxu. III. Východná otázka. IV. Utopistické poňatie histórie. V. Opäť o ženách

júl – august

 • Kapitola prvá: I. Odjaz do cudziny. Niečo o Rusoch vo vlaku. II. O nemeckej bojovnosti. III. Najposlednejšie slovo civilizácie
 • Kapitola druhá: I. Idealisti – cynici. II. Je hanba byť idealista? III. Nemci a práca. Nepochopiteľné kúsky. O vtipnosti
 • Kapitola tretia: I. Ruský či francúzsky jazyk? II. Akým jazykom má hovoriť budúci stĺp svojej vlasti?
 • Kapitola štvrtá: Čo v kúpeľoch pomáha, liečivé vody alebo dobrý tón? II. Jeden, ktorému preukázala dobrodenie súčasná žena. III. Detské tajomstvá. IV. Zem a deti. V. Leto originálne pre Rusko. Port-scriptum

september

 • Kapitolá prvá: I. Piccola bestia. II. Slová, slová, slová. III. Kombinácie a viac kombinácií. IV. Župany a mydlo.
 • Kapitola druhá: I. Zastaralí ľudia. II. Kifo-mokijevčina. III. Pokračovanie. IV. Strachy a obavy. Port-scriptum

október

 • Kapitola prvá: Prostá, ale ťažká vec. II. Niekoľko poznámok o prostote a zjednodušení. III. Dve samovraždy. IV. Odsúdenie
 • Kapitola druhá: I. Nová fáza východnej otázky. II. Čerňajev. III. Najlepší ľudia. IV. O tom

november

 • Krotká. Fantastická poviedka. Od autora.
 • Kapitola prvá: Kto som ja a kto bola ona. II. Ponuka k zväzku. III. Najšľachetnejší z ľudí, ale ani ja sám tomu neverím. IV. Stále plány a plány. V. Pokojná sa búri. VI. Strašná spomienka
 • Kapitola druhá: I. Sen hrdosti. II. Rúško náhle padlo. III. Veľmi dobre chápem. IV. Celkovo som sa o päť minút oneskoril

december

 • Kapitola prvá: I. Opäť o prostej, ale ťažkej veci. II. Oneskorené mravné ponaučenie. III. Tvrdenie bez dôkazov. IV. Niečo o mládeži. V. O samovražde a o povýšenosti
 • Kapitola druhá: I. Príbeh z detského života. II. Vysvetlenie o mojej účasti vo vydávaní zamýšľaného časopisu „Svetlo“. III. V akom štúdiu je vec dnes. IV. Slovíčko o „premeškanom Petrovi“

1877

január

 • Kapitola prvá: I. Tri idey. II. Preludy. Štunda a redstockisti. III. Foma Davidov, učený ruský hrdina
 • Kapitola druhá: I. Zmierujúci sen mimo vedu. II. Sme v Európe len votrelci. III. Ruská satira. „Novina.“ „Posledné piesne“. Staré vzpomienky. IV. V deň menín. Z redakcie.

február

 • Kapitola prvá: Samozvaní proroci a chromí bednári, ktorí robia ďalši mesiac na Gorochovov. Jeden z najneznámejších ruských veľkých ľudi. II. Domorodí velikáni a ponížený syn „kuči“. Anektoda o koži, stiahnutej z chrbta. Najvyššie záujmy civilizácie a „bud prekliaty, ak sa musí vykupovať za takú cenu“. III. O sťahovaní kože vôbec, rôzne aberácie zvlášť. Nenávisť ku autorite pri lokajskom zmýšľaní. IV. Metternichova a Donovia Quijotovia
 • Kapitola druhá: I. Jedna z najhlavnejších súdobých otázok. II. „Aktualita“. III. Aktualita v Európe. IV. Ruské riešenie otázky. Odpoveď na list

marec

 • Kapitola prvá: I. Ešte raz o tom, že Carihrad skôr či neskôr musí byť náš. II. Ruský ľud príliš vyrástol k zdravému pojmu o východnej otázke zo svojho hľadiska. III. Myšlienky, najvhodnejšie v súčasnej dobe
 • Kapitola druhá: I. „Židovská otázka“. II. Pro a contra. III. Status in statu. Štyri tisícročia bytia. IV. Nech však žije bratstvo
 • Kapitola tretia: I. Pohreb „všečloveka“. II. Jedinečný prípad. Našim korešpondentom

apríl

 • Kapitola prvá: I. Vojna. Sme najsilnejší zo všetkých. II. Vojna nie je vždy bičom, často je aj spásou. III. Spasí preliata krv? IV. Úmysel „najtichšieho“ cára oa východej otázke
 • Kapitola druhá: Sen smiešneho človeka. Fantastická poviedka. Oslobodenie obžalovanej Kornilovovej. Mojim čitateľom

máj-jún

 • Kapitola prvá: I. Z knihy proroctiev Johanna Lichtenberga z roku 1528. II. O anonymných nadávacích listoch. III. Plán mravokárskej poviedky zo súdobého života
 • Kapitola druhá: Minulí poľnohospodári – budúci diplomati. II. Diplomacia pred svetovými otázkami. II. Ešte nikdy nebolo Rusko tak mocné, ako teraz – nediplomatický posudok
 • Kapitola tretia: I. Nemecká svetová otázka. Nemecko, zem protestujúca- II. Jeden geniálne podozrievavý človek. III: Sú aj rozhnevaní aj silní. IV. Čierne vojsko. Názor legií ako nový prvok civilizácie. V. Dosť nepríjemné tajomstvo
 • Kapitola štvrtá: I. Milovníci Turkov. II. Zlaté fraky. Priamočiari

júl-august

 • Kapitola prvá: I. Môj rozhovor s jedným moskovským známym. – Poznámka k jednej knihe. – II. Túžba po povestiach a po tom čo sa „utajuje“. – Slovo „utajuje sa“ môže mať budúcnosť a preto je nutné konať opatrenia vopred. – Zasa o náhodnej rodine. III. Pre rodičov Džunkovských s vlastnými deťmi. – IV. Fantastická reč predsedu súdu
 • Kapitola druhá: I. Zasa osamotený. Ôsmy diel „Anny Kareninovej“. – II. Vyznanie slavianofilove. – III. „Anna Kareninová“ ako fakt zvláštneho významu. – IV. Statkár, ktorý nadobúda vieru v Boha od sedliaka
 • Kapitola tretia: I. Dráždivosť sebalásky. – II. Tout ce qui n’est pas expressement permit est défendu. – III. O neomylnej znalosti nevzdelaného a negramotného ruského ľudu v hlavnej podstate východej otázky. – IV. Levinov otras. Otázka: má vzdialenosť vplyv na lásku k človeku? Možno súhlasiť s mienkou jedného Turka o ľudomilnosti niektorých našich dám? Čomu nás vlastne učia naši učitelia?

september

 • Kapitola prvá: I. Nešťastníci a smoliari. – II. Zaujímavý charakter. – III. Je to to a nie je to to. Poukázanie na to, čo som písal pred tromi mesiacmi. – IV. O tom, čo si teraz myslí Rakúsko. – V. Kto klope na dvere? Kto vstúpi? Nevyhnutný osud
 • Kapitola druhá: I. Lož zachraňuje lži. – II. Mäkkýši, pokladaní za ľudí. Čo je pre nás výhodnejšie: keď sa o nás vie pravda či keď sa o nás hovorí hlúposť? – III. Ľahký náznak budúceho inteligentného človeka. Nepochybný osud budúcej ruskej ženy

október

 • Kapitola prvá: I. K čitateľovi. – II. Staré stále vojnové pravidlo, lenže v novej podobe. – IV. Tie najohromnejšie omyly môžu niekeby vúbec nebyť omylmi. – V. Narazili sme len nafakt, ale omylu nebolo. Dve armády – dva protiklady. Terajší stav vecí
 • Kapitola druhá:  I. Gartungova samovražda a naša stála otázka: kto je vinný? – II. Ruský gentleman. Gentleman nemôže zostať gentlemanom do konca. – III. Lož je nevyhnutná pre pravdu. Klamstvo na klamstvo dáva pravdu. Je to pravda?
 • Kapitola tretia:  I. Rímski klerikáli u nás v Rusku. – II. Letní pokus starej Polsky o zmierenie. III. Nápad „Birževových vedomosti“. Nie výbojné, ale zlé perá

november

 • Kapitola prvá: Čo znamená slovo „striuckije“. – II. História slova „stuševaťsia“
 • Kapitola druhá: I. Lokajstvo či delikátnosť. – II. Ten najlokajskejší prípad, aký len môže byť. – III. Jedno celkom nové slovíčko o Slovanoch, ktoré by som už dávno rád povedal.
 • Kapitola tretia: I. Reči o mieri. „Carihrad musí byť náš“ – je to možné. Rôzne názory. – II. Zasa naposledy „predpovede“. – III. Je treba využiť chvíle

december

 • Kapitola prvá: I. Záverečné vysvetlenie jedného skoršieho faktu. – II. Citát. – III. Skresľovanie a švindlovanie a – nás to nič nestojí. – IV. Zlí psychológovia. Pôrodníci – psychiatri. – V. Jeden prípad, ktorý podľa môjho názoru veľa vysvetľuje. – VI. Som nepriateľom detí? O tom, čo znamená niekedy slovo „šťastná“
 • Kapitola druhá: I. Smrť Nekrasova. O tom, či bolo povedané nad jeho hrobom. – II. Puškin, Lermontov a Nekrasov. – III. Básnik a občan. Všeobecné reči o Nekrasovovi ako o človeku. – IV. Svedok v Nekrasovov prospech. – V. K čitateľom

1880

august

 • Kapitola prvá: Vysvetlenie k nižšie vytlačenej reči o Puškinovi
 • Kapitola druhá: Puškin
 • Kapitola tretia: Využívam príležitosť. – I. O jednej najzákladnejšej veči. – II. Aleko a Deržimorda. Utrpenie Alekove pre nevoľníckeho sedliaka. Anekdoty. – III. Dve polovice. – IV. Jeden sa má pokoriť a druhý pýšiť. Búrka v pohári vody.

1881

január

 • Kapitola prvá: I. Financie. Občan urazený pre Thersida. Zavŕšenie zdola a muzikanti.  Tárači. – II. Je možné žiadať u nás európske financie? – III. Zabudnúť na bežné veci pre ozdravenie koreňov. Z nedostatku schopností upadám do niečoho duchovného. – IV. Prvý koreň. Namiesto pevného finančíckeho tónu upadám do starých slov. More – oceán. Túžba po pravde a nevyhnutnosť pokoja, tak prospešného financiám. – V. Nech oni povedia prví, ale my zatiaľ počkáme stranou jedine aby sme sa naučili umu – rozumu.
 • Kapitola druhá:  I. Ostrovtipný liberál. Jeho názor o našich liberáloch a Európanoch. – II. Stará bájka Krylova o jednej svini. – III. Geok-Tepe. Čím je pre nás Ázia? – IV. Otázky a odpovede