Dostojevskij - tvorba

Toto je prehľadný zoznam diela Fiodora Michajloviča Dostojevského – jeho tvorba.

V niektorých prípadoch sa môžu mierne líšiť dátum vydania (v niektorých zdrojoch je jasne uvedené, ktorý dátum je podľa juliánskeho kalendára a ktorý nie; ale vo väčšine to zdroje nerozlišujú), za Dostojevského čias (respektíve až do revolúcie v roku 1917) sa v Rusku používal juliánsky kalendár aj v občianskom živote (nielen ako liturgický). Ďalší dôvod pre mierne nejasnosti je, že niektoré diela najprv vyšli v časopisoch a až potom ako knihy.

Zoznam nie je v kompletný, pri niektorých dielach je pomerne ťažké zistiť, kedy vyšli a ich slovenský názov.

Zdroje

[1] F. M. Dostojevskij ve vzpomínkách vrstevníků, dopisech a poznámkách / zostavil Č. Větrinskij ; preklad Stanislav Minařík Praha: Kvasnička a Hampl, 1924

[2] PYTLÍK, Radko. F.M. Dostojevskij: život a dílo. Praha: Emporius, 2008 ISBN 978-80-86346-13-7

[3] Fyodor Dostoevsky Biography

[4] Filit