Legenda o velikém hříšníkovi: Život Dostojevského

Legenda o velikém hříšníkovi: Život Dostojevského je zborník o živote Dostojevského, nazvaný podľa nenapísaného diela Dostojevského Legenda o veľkom hriešnikovi. Vyšiel v roku 1972, pri príležitosti 150. výročia narodenia Dostojevského (teda s oneskorením, pôvodne mal vyjsť v roku 1971). Vyšiel v Lidovom nakladatelství, v Prahe. Náklad bol 5000 kusov.

Nejde o tradičný zborník, teda o jednotlivé tématické príspevky viacerých autorov. Ide o koláž dokumentov, úryvkov z listov, výrokov súčasníkov o Dostojevskom, jeho živote a diele. Zborník zostavil Ladislav Zadražil a preložil ho spolu s Milušou Zadražilovou.  Autorom doslovu je Radegast Parolek, záverečnú poznámku napísal Ladislav Zadražil. V knihe sú použité kresby Vlatislava Hofmana, ktoré sa vzťahujú k téme Dostojevskij.

Tento zborník v podstatne takmer po päťdesiatych rokoch nadviazal na knihu F. M. Dostojevskij ve vzpomínkách vrstevníků, dopisech a poznámkách, na čo výslovne v doslove upozorňuje Radegast Parolek.

Obsah

 • Sága rodu
 • Výrostek a Karamazovovi
 • Slabé srdce
 • Dvojník
 • Spiknutí snílků
 • Semjonovská pláň
 • Zápisky z Mrtvého domu
 • Štvanec
 • Doba
 • Večný manžel
 • Zločin a trest
 • Hráč
 • Idiot
 • Běsi
 • Občan
 • Spisovatelův deník
 • Velký Inkvizitor
 • Sny směšného člověka
 • Dostojevského hledání člověka v člověku (doslov)
 • Proč Dostojevskij nenapsla Legendu o velikém hříšnikovi (závěrečná poznámka)
 • Prameny a použitá literatura

 

Bibliografický záznam