Netočka Nezvanovová

Netočka Nezvanovová (rus. Неточка Незванова – Netočka Nezvanova, ang. Netochka Nezvanova, čes. Nětočka Nězvanovová, nem. Nettchen Neswanowa) je nedokončený román/novela. V bližšie nedatovanom liste bratovi Michailovi z roku 1847 píše: „Čoskoro si prečítaš Netočku Nezvanovovú. To bude spoveď ako Goliadkin (pozn. hlavný hrdina diela Dvojník), hoci v inom tóne a iného druhu.“[1, s.353] Toto však nenaplnil, Dvojník je dielo, ktoré má existencialistické črty; toto sa v Netočke Nezvanovovej nenachádza. Je to posledné dielo Dostojevského, ktoré vyšlo pred jeho uväznením. Vyšla v Otečestvennych zapiskach[1, s.65], v januári 1849.[2, s.191]

Dej

Príbeh začína opisom života malej Anny (v ruštine v zdrobnenej forme Netočka) spolu s jej matkou a nevlastným otcom Jefimom v podkroví nájomného domu v Petrohrade. Jefimov bol nadaný huslista, chýbala mu ale vôľa cvičiť, postupne prestal hrať a vystupovať, prepadol alkoholizmu a utkvelej myšlienke, že jeho žena mu zničila talent. Netočke zomiera mama, potom čo Netočka ukradne peniaze pre otčima aby si mohol kúpiť lístok na koncert presláveného husľového virtuóza. Otčim po koncerte úplne zošalie, zoberie Netočku a utekajú nevedno kam. Jefim odpadne, odvezú ho do nemocnice, kde o niekoľko dní umiera. Netočky sa ujme knieža N. Vychováva ju spoločne so svojou dcérou Kaťou. Kaťa neskôr odchádza do Moskvy. Odlúčenie nakoniec trvá viac rokov. Román končí tesne predtým, než sa majú dievčatá znova stretnúť.

Názory

František Kautman píše o značne nedetskom vzťahu medzi Netočkou a Kaťou, ktorý prechádzali búrlivými premenami od vzájomej ignorácie po obojstranne dôverný vzťah; silnej príťažlivosti po totálnu odpudivosť.[3, s.63,128] Láska (pozn. nie nutne vo forme zamilovanosti medzi ženou a mužom) sa stáva konglomerátom zložitých, protichodných pocitov, sklonov, túžob, slov, giest, činov. [3, s.109]

Zdroje

[1] F. M. Dostojevskij ve vzpomínkách vrstevníků, dopisech a poznámkách / Sest. Č. Větrinskij; Přel. Stanislav Minařík. Praha: Kvasnička a Hampl, 1924.

[2] PYTLÍK, Radko. F.M. Dostojevskij: život a dílo. 1. vyd. Praha: Emporius, 2008 ISBN 978-80-86346-13-7.

[3] KAUTMAN, František. F.M. Dostojevskij: věčný problém člověka. 2. vyd. Praha: Academia, 2004 ISBN 80-200-1273-7.