Zoznam literatúry k dielu a životu Fiodora Michajloviča Dostojevského v češtine a slovenčine

Tento článok je zoznam literatúry v češtine a slovenčine vzťahujúcej sa k dielu, životu a recepcii Fiodora Michajloviča Dostojevského. Zoznam nie je úplný a neobsahuje časopiseckú literatúru.

Monografie, rozbory

Do roku 1918

 • BARTOŠ, Jan. Běsové: [Životní drama Dostojevského]. Praha : nákl. vl., 1914.
 • HENNEQUIN, Émile. Spisovatelé ve Francii zdomácnělí: (Dickens – Heine – Turgeněv – Poe – Dostojevský – Tolstoj). Praha: Rozhledy, 1896.
 • KIRPIČNIKOV, Aleksandr Ivanovič. Dostojevskij a Pisemskij: pokus o srovnávací charakteristiku. Prostějov: J.F. Buček, 1918.
 • SMIRNOV, Aleksandr Ivanovič. Dostojevský a Nietzsche: veřejná přednáška. Praha: Pelcl: Beaufort, 1905.
 • VOGÜÉ, Eugène-Melchior de. F.M. Dostojevský. Telč : E. Šolc, 1907.

Do roku 1948

 • BEM, Alfred Ljudvigovič. Tajemství osobnosti Dostojevského: několik kritických kapitol. Praha : Jan Otto, 1928.
 • GROSSMAN, Leonid Petrovič. Cesta Dostojevského. Praha: Stanislav Minařík, 1933.
 • HORÁK, Jiří. Masaryk a Dostojevskij: [výňatek z rozpravy „Dostojevskij v literatuře československé“]. Praha: Jan Laichter, 1931.
 • HROMÁDKA, Josef Lukl. Dostojevskij a Masaryk. Praha: Vydavatelské oddělení Ymky, 1931.
 • LANG, Alois. F. M. Dostojevský: Křížová cesta náboženského myslitele ruského. Praha: Vyšehrad, 1946.
 • LOSSKIJ, Nikolaj Onufrievič. Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad. 1. vyd. Liptovský Svätý Mikuláš: Tranoscius, 1946.
 • LUKÁCS, Georg. Velcí ruští realisté. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1948.
 • MASARYK, Tomáš Garrigue. Studie o F.M. Dostojevském = Étude sur F.M. Dostojevskij. Praha: Slovanský ústav: Orbis [distributor], 1932.
 • MEREŽKOVSKIJ, Dmitrij Sergejevič. Život a dílo L. Tolstého a Dostojevského. 1. díl. Praha: B. Kočí, 1920.
 • MEREŽKOVSKIJ, Dmitrij Sergejevič. Duše Dostojevského, proroka ruské revoluce. Praha: Rudolf Škeřík, 1923.
 • MEREŽKOVSKIJ, Dmitrij Sergejevič. Tolstoj a Dostojevskij: život, tvorba, náboženství. [Díl] I. Praha: Kvasnička a Hampl, 1929.
 • MEREŽKOVSKIJ, Dmitrij Sergejevič. Tolstoj a Dostojevskij: život, tvorba, náboženství. [Díl] II. Praha: Kvasnička a Hampl, 1929.
 • MEREŽKOVSKIJ, Dmitrij Sergejevič. Tolstoj a Dostojevskij: Život, tvorba, náboženství. [Díl] III. Praha: Kvasnička a Hampl, 1929.
 • Suarès, André. Dostojevský. Praha : F. Borový : Průlom, 1920.
 • THURNEYSEN, Eduard. Dostojevskij. Praha: Vydavatelské oddělení Ymky, 1930.

Do roku 1989

 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Dostojevskij umělec: K poetice prózy. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1971.
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Problémy poetiky románu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1973.
 • BURSOV, Boris Ivanovič. Dostojevskij a jeho svět. 1. vyd. Praha: Odeon, 1978.
 • ČERVEŇÁK, Andrej. Človek v literatúre : Dostojevskij a súčasná literárna veda. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1986.
 • JERMILOV, Vladimir Vladimirovič. F.M. Dostojevskij. Praha: Československý spisovatel, 1957.
 • JERMILOV, Vladimir Vladimirovič. F.M. Dostojevskij. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1958.
 • KAUTMAN, František. Boje o Dostojevského. Praha: Svět sovětů, 1966.
 • KAUTMAN, František. F.X. Šalda a F.M. Dostojevskij. Praha: Academia, 1968.
 • KOŽINOV, Vadim Valerianovič. Zrození románu. Praha : Československý spisovatel, 1965.
 • LUKÁCS, György. Veľkí ruskí realisti. Bratislava: Pravda, 1950, na tit. l. 1949.
 • PAROLEK, Radegast. F.M. Dostojevskij. 1. vyd. Praha: Orbis, 1963.
 • PAROLEK, Radegast. F.M. Dostojevskij. 2. vyd. Praha: Orbis, 1964.
 • SARRAUTE, Nathalie. Věk podezírání: Eseje o románu. Praha: Odeon, 1967.

Po roku 1989

 • ANTOŠ, Michal. Dostojevskij na Slovensku: F. M. Dostojevskij v zrkadle slovenskej publicistiky. Nitra: Garmond, 2009 ISBN 978-80-891-48-50-9.
 • BERĎAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Dostojevského pojetí světa. Praha: Oikoymenh, 2000 ISBN 80-7298-020-3.
 • BREGER, Louis. Dostojevskij : autor ako psychoanalytik. Bratislava : Vydavateľstvo F, 2019. ISBN 978-80-88952-99-2.
 • ČERVEŇÁK, Andrej. Tajomstvo Dostojevského: F.M. Dostojevskij v recepcii. Nitra: Pedagogická fakulta v Nitre, 1991. ISBN 80-85183-46-3.
 • ČERVEŇÁK, Andrej. Dostojevského sny: (eseje a štúdie o snoch a Dostojevskom). Pezinok: Formát, 1999 ISBN 80-967911-2-5.
 • ČERVEŇÁK, Andrej. Človek v texte: (Dostojevskij a esteticko-antropologická koncepcia literatúry). 2. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa [Bratislava]: Spolok slovenských spisovateľov, 2002 ISBN 80-8050-503-9.
 • EXNER, Milan. Struktura symbolična v pohledu psychoanalytické literární vědy: na příkladu románu Bratři Karamazovi F.M. Dostojevského: příspěvek k evoluční estetice. 1. vyd. Liberec : Bor, 2009 ISBN 978-80-86807-46-1.
 • EXNER, Milan. Afekt, sen a skutečnost v díle F.M. Dostojevského: osobnost a ontologická hodnota fikce. 1. vyd. Liberec : Bor, 2013 ISBN 978-80-87607-15-2.
 • HŘÍBKOVÁ, Radka; NEUMANN, Bohumil. Umělecko-filozofická koncepce dětství v tvorbě F.M. Dostojevského. Praha: FF UK, 1992.
 • HŘÍBKOVÁ, Radka. Umělecko-filozofická koncepce dětství v tvorbě F.M. Dostojevského. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1998 ISBN 80-86039-50-1.
 • KAUTMAN, František. F.M. Dostojevskij – věčný problém člověka. 1. vyd. Praha: Rozmluvy, 1992 ISBN 80-85336-19-7.
 • KAUTMAN, František. F.M. Dostojevskij: věčný problém člověka. 2. vyd. Praha: Academia, 2004 ISBN 80-200-1273-7.
 • KOPANIČÁK, Juraj. Dostojevskij a dnešok. 1. vyd. Bratislava: STIMUL, 1994 ISBN 80-85697-16-5.
 • KOUKOLÍK, František. Proč se Dostojevskij mýlil?: o vědomí, empatii, altruismu, lásce, zlu a religiozitě. Praha: Galén, 2007 ISBN 978-80-7262-482-9.
 • LOSSKIJ, Nikolaj Onufrievič. Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad. 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2009 ISBN 978-80-8061-365-5.
 • ODEHNALOVÁ, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0213-8.
 • POSPÍŠIL, Ivo. F. M. Dostojevskij: Návrat ke spisovateli (Historicita a žánrovost). 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007 ISBN 978-80-8094-107-9.
 • PYTLÍK, Radko. F.M. Dostojevskij: život a dílo. Praha: Emporius, 2008 ISBN 978-80-86346-13-7.
 • SÝKORA, Michal. Dostojevského buldok: o zvířatech a/v literatuře. Brno: Host, 2006 ISBN 80-7294-200-X.
 • ŠALDA, František Xaver. Génius řecký a génius židovský ; Dílo Dostojevského a jeho položení evropské : Dvě studie ze Šaldova zápisníku. Praha : Společnost F.X. Šaldy, 1992.
 • TUŽINSKÝ, Ján; MURÍN, Štefan. Inkvizítor (dnes). Bratislava: CCW, 2006 ISBN 80-89166-12-1.
 • ZWEIG, Stefan. Tři mistři: Balzac, Dickens, Dostojevskij. Praha: Melantrich, 1997 ISBN 80-7023-268-4.

Zborníky, komentáre

 • Dostojevskij: sborník statí k padesátému výročí jeho smrti 1881-1931. Praha: Melantrich, 1931.
 • BERKOVSKIJ, Naum Jakovlevič. Eseje o tragédii. 1. vyd. Praha : Orbis, 1962.
 • Legenda o velikém hříšníkovi: Život Dostojevského./ Z dobových svědectví a dokumentů sest. a závěrečnou pozn. Proč Dostojevskij nenapsal Legendu o velikém hříšníkovi naps. Ladislav Zadražil ; Z [růz.] rus. originálů přel. L.a M. Zadražilovi ; Radegast Parolek: Dostojevského hledání člověka v člověku, doslov ; Kresby Vlastislava Hofmana Praha: Lidové nakladatelství, 1972.
 • O Dostojevském: sborník statí a materiálů. Praha: Ústav technických a ekonomických služeb, 1972.
 • Zborník o Dostojevskom. Bratislava: Krajský pedagogický ústav, 1987.
 • Velký inkvizitor: nad textem F.M. Dostojevského. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2000 ISBN 80-86045-29-3.
 • Rozjímanie o veľkom inkvizítorovi. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005 ISBN 80-8061-224-2.
 • Dostojevskij a dnešok / [Natália Muránska edit.] Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007 ISBN 978-80-8094-107-9.
 • Dostojevskij dnes: sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : (Praha, 27. listopadu 2006, Národní knihovna České republiky). Praha: Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 2007 ISBN 978-80-7050-538-0.
 • Don Quijote a Idiot. Nitra : Spolok slovenských spisovateľov: Katedra rusistiky FF UKF: Klub Fiodora Michajloviča Dostojevského, 2009 ISBN 978-80-8061-398-3.
 • Tragédia doby, človeka, literatúry / [editor: Natália Muránska] Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2011 ISBN 9788080949693.

Umelecká literatúra

 • GROSSMAN, Leonid Petrovič. Hráč Dostojevskij. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1961.
 • GROSSMAN, Leonid Petrovič. Dostojevskij. Bratislava: Tatran, 1979.

Publicistika, listy, poznámky

 • Denník spisovatelův. I, Úvahy o společnosti a literatuře / F.M. Dostojevskij ; s předmluvou D.S. Merežkovského; uspořádali a přeložili V. Prach a K. Velemínský Praha: Jan Laichter, 1910.
 • Denník spisovatelův. II, Úvahy o společnosti a literatuře (1876) / F.M. Dostojevskij ; Uspořádali a přeložili B. Herbenová, G. Foustková a K. Velemínský Praha: Jan Laichter, 1910.
 • Denník spisovatelův. III, Úvahy o společnosti a literatuře (1877) / F.M. Dostojevskij ; uspořádal a přeložil Ignác Hošek Praha: Jan Laichter, 1911.
 • Denník spisovatelův. IV, Úvahy historicko-politické / Fedor Michajlovič Dostojevskij ; Uspoř. a přel. Ignác Hošek a Karel Velemínský Praha: Jan Laichter, 1912.
 • Deník spisovatelův za rok 1873 : (z časopisu „Graždanin“) / F.M. Dostojevskij ; přeložil Josef Pelíšek Praha: Kvasnička a Hampl, 1927.
 • Deník spisovatelův za rok 1876 / F.M. Dostojevskij; přeložil Josef Pelíšek Praha : Kvasnička a Hampl, 1927 2 sv. (317, 289 s.).
 • Deník spisovatelův za rok 1877. Díl první / F.M. Dostojevskij; přeložil Václav Koenig Praha : Kvasnička a Hampl, 1927.
 • Deník spisovatelův za rok 1877. Díl druhý / F.M. Dostojevskij; přeložil Václav Koenig Praha Kvasnička a Hampl, 1927.
 • Deník spisovatelův za rok 1880-1881 / F.M. Dostojevskij ; přeložil Václav Koenig Praha: Kvasnička a Hampl, 1927.
 • Deník spisovatele. I. / Fedor Michajlovič Dostojevskij. Praha: Odeon, 1977.
 • Deník spisovatele. II. / Fjodor Michajlovič Dostojevskij. Praha: Odeon, 1977.
 • Deník spisovatelův: za rok 1880-1881. Olomouc: Votobia, 1996 ISBN 80-85619-20-2.
 • Doplňky. Svazek I, Umělecké stránky. Feuilletony. Programové články / Fedor Michajlovič Dostojevskij ; Sestavil A. Bém ; Přeložila [z ruštiny] A. Tesková Praha: Kvasnička a Hampl, 1927, [v tiráži 1928].
 • Doplňky. Sv. II, Kritické a publicistické články / F.M. Dostojevskij ; Sestavil A. Bém ; Přeložila Anna Tesková Praha: Kvasnička a Hampl, 1928.
 • Kritické články / [F. M. Dostojevskij] ; Přeložil F.J. Noska Praha : Kvasnička a Hampl, 1927.
 • Politické články : zahraniční události v letech 1873-74 (z časopisu Graždanin)// F.M. Dostojevskij ; přeložil F.J. Noska Praha : Kvasnička a Hampl, 1927.
 • Politické úvahy / F.M. Dostojevský; z ruštiny přeložil J. Skružný Praha : Karel Stanislav Sokol, 1907.
 • Dopisy / Fjodor Michajlovič Dostojevskij ; Z rus. orig. Pis’ma 1-4 vybral, přel. a doslov naps. František Kautman Praha: Odeon, 1966.
 • F. M. Dostojevskij ve vzpomínkách vrstevníků, dopisech a poznámkách / Sest. Č. Větrinskij ; Přel. Stanislav Minařík Praha: Kvasnička a Hampl, 1924.
 • Objav srdca: poviedky, denníky, listy žene / F. M. Dostojevskij ; [z rus. orig. vybrala, preložila … Marta Baránková] Bratislava: Nové mesto, 1996 ISBN 80-85487-48-9.
 • Rusko a Európa. Z Denníka spisovateľa. Bratislava: Europa, 2010 ISBN 978-80-89111-66-4.
 • Z Denníka spisovateľa [a Krokodíl]. Bratislava: Europa, 2008 ISBN 978-80-89111-43- 5.

Memoáre

 • DOSTOJEVSKÁ Anna G. Život s Dostojevským. Praha: Odeon, 1981.
 • DOSTOJEVSKÁ, Anna Grigorievna. Spomienky. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1981.
 • DOSTOJEVSKÁ, Anna Grigorievna. Spomienky. 2. vyd. Bratislava: Európa, 2009 ISBN 978-80-89111-51-0.
 • DOSTOJEVSKAJA, Ljubov. Dostojevskij: Jak jej líčí jeho dcera. Praha: Stanislav Minařík, 1920.
 • KOVALEVSKÁ, Soňa. Upomínky z dětství. Praha: Jan Otto, 1900.
 • KOVALEVSKÁ, Sofja Vasiljevna. Dívčí léta. 1. vyd. Praha: Dílo, 1948.
 • KOVALEVSKÁ, S.V. Vzpomínky na dětství. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1963.
 • KOVALEVSKÁ, Soňa. Rozpomienky na detstvo. Turčiansky Svätý Martin: Matica slovenská, 1950.
 • WRANGEL, A. E. Vzpomínky na F.M. Dostojevského na Sibíři: 1854-1856. Praha: Grosman a Svoboda, 1913.
 • WRANGEL, Alexandr Jegorovič. Vzpomínky na Fjodora Michajloviče Dostojevského na Sibiři v letech 1854-1856. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2009 ISBN 978-80-7415-014-2.