Cesta Dostojevského

Cesta DostojevskéhoCesta DostojevskéhoCesta Dostojevského je monografia popredného sovietskeho odborníka na Dostojevského – Leonida Petroviča Grossmana. Pôvodne vyšla pod názvom Путь Достоевского – Puť Dostojevkogo v roku 1928.[1] Do češtiny knihu preložil Stanislav Minařík a vyšla ako 48. diel edície Minaříkova knihovna, v Prahe v roku 1933 (v literatúre možno nájsť aj rok 1934[1]) Rok predtým, v roku 1932, vyšla v časopise Země (pravdepodobne na pokračovanie), išlo o ten istý preklad, pretože jeho vydavatelom bol Stanislav Minařík.

Kniha vyšla (ako za prvej ČSR bývalo zvykom) v mäkkej aj pevnej väzbe. Cena knihy v mäkkej väzbe bola 15 Kčs. Počet vydaných kusov nie je uvedený v knihe ani v databáze českej Národní knihovy.

Kniha je spracovanie životopisu Dostojevského, využíva k tomu početné citácie z listov, spomienok priateľov a spolupracovníkov. Grossman sa osobne poznal s vdovou po Dostojevskom – Annou Griegorievnou. Časť informácií pochádza aj od nej. V poznámkach uvádza informácie aj o iných osobách, s ktorými sa Dostojevskij stretával: Šidlovskij, Apolinaira a iní. A to nielen z obdobia, keď boli v kontakte s Dostojevským, ale aj ich neskoršie osudy.

O vysokej odbornej úrovni knihy a Grossmanovej schopnosti uviesť Dostojevského do kontextu doby a celkovo o jeho hlbokom porozumení dielu a životu sa vyjadril veľmi pochvalne František Kautman v knihe Boje o Dostojevského.

Obsah

  • Úvod
  • I. Časná léta
  • II. Romantizmus
  • II. Literární vystoupení
  • IV. Utopický socializmus
  • V. Léta vyhnanství
  • VI. Přítelkyně Dostojevského
  • VII. Na vrchole
  • VIII. Léta toulek
  • IX. Poslední období

Zdroj

[1] GROSSMAN, Leonid Petrovič. In: HRALA, Milan, (ed.). Slovník spisovatelů. Sovětský svaz: literatura ruská, ukrajinská a běloruská, literatury sovětského Pobaltí, literatury Sovětského východu. 1. vyd. Praha: Odeon, 1977. s. 435 – 436.

Bibliografický záznam