Dostojevskij a Pisemskij: pokus o srovnávací charakteristiku

Dostojevskij a Pisemskij
Dostojevskij a Pisemskij: pokus o srovnávací charakteristiku je porovnávacia študia Dostojevského a Pisemského. V češtine vyšla v roku 1918 v preklade Vojtěcha Měrka v meste Prostějov nákladom vydavateľa J.F. Bučeka. Ide o rozsahom pomerne malé dielo a aj v inej literatúre o Dostojevskom sa s zmienkami o ňom stretneme veľmi zriedkavo.

Bibliografický záznam: