F.M. Dostojevskij: život a dílo

F.M. Dostojevskij: život a dílo je knižná monografia, ktorej autor je český literárny historik Radko Pytlík. Kniha vyšla v roku 2008 v pražskom vydavateľstve Emporius. Náklad nie je známy (respektívne informácie o ňom nie sú dostupné z českej Národní knižnice ani z knihy samotnej).

Ide o (zatiaľ ) jedinú knihu tohoto autora, venovanú Dostojevskému. Monografia je prehľad života a diela spisovateľa (o čom vypovedá už podtitul). Jednotlivé kapitoly nie sú prísne chronologické, autor sa pravdepodobne skôr snažil nájsť podobnosť medzi jednotlivými etapami života Dostojevského a následne odrazom prežitého v literárnych dielach.

Kniha obsahuje citácie z Dostojevského listov a spomienok jeho blízkych, prípadne spolupracovníkov. Obsahuje tiež informácie o ľuďoch, s ktorými sa Dostojevskij poznal počas štúdia (napríklad Šidlovskij), prípadne na začiatkoch jeho literárnej kariéry (Butkov) a mali na neho v tomto období značný vplyv.

Kapitola „Některá životopisná a literární data“ obsahuje veľmi dobrý chronologický prehľad života a tvorby Dostojevského (podobný obsahuje, pokiaľ viem, iba kniha F. M. Dostojevskij ve vzpomínkách vrstevníků, dopisech a poznámkách). Ilustrácie v knihe pochádzajú od Vlatislava Hofmana (niektoré z nich sú tiež v knihe Legenda o velikém hříšníkovi: Život Dostojevského). Ide o cyklus tridsiatich kresieb k románom Dostojevského, ktorý bol po prvý raz publikovaný v roku 1917.

Obsah

 • Člověk je hádanka
 • Omsk
 • Sibiř
 • Apokalypsa
 • Tváří v tvář smrti
 • Zatčení
 • Vyšetrování
 • Přízraky
 • Blouznění a „mokrý sníh“
 • Pokus o návrat?
 • List panovníkovi
 • Apokalypsa
 • Znovuzrození spisovatele
 • Zápisky z Mrtvého domu
 • Román – zpověd?
 • Apollinaria
 • Viva Italia!
 • Zápizky z podzemí
 • Pokračování „zpovědi“
 • Úklady a pasti
 • Síla propadu
 • Ďábelská smlouva
 • Pod střelkou rulety
 • Dvacet šest dní
 • Zločin a trest
 • Ohlasy na Zločin a trest
 • Známý spisovatel
 • Idiot
 • Ach Rusko, Rusko…
 • Běsi
 • Deník spisovatele
 • Výrostek
 • Bratři Karamazovi
 • Puškinovy oslavy
 • Čtenaři Dostojevského
 • Některá životopisná a literární data
 • Najdůležitější literatura o Dostojevském

 

Poznámka: Na knihe je chybne uvedené ISBN 80-86346-13-7, správne má byť 978-80-86346-13-7.

Bibliografický záznam