Dopisy

Dopisy je knižný výber z korešpondencie Dostojevského. Editorom knihy je František Kautman. Dopisy zostavil a preložil z ruského originálu Pisma 1-4. Kniha vyšla v roku 1966 v pražskom nakladateľstve Odeon, ako 37. zväzok edície Paměti, korespondence, dokumenty v náklade 1500 kusov. Kniha obsahuje Kautmanove komentáre k niektorým miestam, ktoré potrebujú objasnenie a jeho obsiahly doslov.

V češtine ide o druhú knihu s výberom z Dostojevského listov. Prvá je F. M. Dostojevskij ve vzpomínkách vrstevníků, dopisech a poznámkách od zostavovateľa Vetrinského, v češtine vyšla v roku 1924 Oproti nej sú Dopisy značne rozsiahlejšie a ako upozorňuje Kautman, listy sú uverejnené v úplnom znení, čo v časoch, keď Vetrinskij zostavoval svoj výber (ešte počas cárskeho Ruska) nebolo možné.

Dostojevského listy sú radené chronologicky, od najstarších po úplne posledné, dátumy sú uvádzané podľa pôvodného, prerevolučného kalendára (okrem listov z cudziny, ktoré su datované podľa juliánskeho aj gregoriánskeho kalendára). Prvý list je 23. augusta 1833 (Dostojevskij mal vtedy 12 rokov a list je určený jeho matke), posledný z 26. januára 1881.

Vzhľadom na to, že Dostojevskij strávil veľa času na cestách, odlúčený od rodiny, listy predstavovali jediný možný spôsob komunikácie s priateľmi, spolupracovníkmi a rodinou. Dostojevskij sám tvrdil, že listy písať nevie a že v liste sa nedá povedať ani stotina toho čo by chcel. Napriek tejto sebakritike (pre Dostojevského dosť typickej) listy predstavujú cenný dokument o samotnom Dostojevskom.

Listy vhodne dopĺňa výber z fotografií Dostojevského a rôznych iných osôb (napr. barón Wrangel, Strachov, obe ženy Dostojevského, Apollinaira Suslovová a dcéra Ľubov).

Bibliografický záznam