Citáty z románu Zločin a trest

Raskoľnikovova úvaha:

…takmer každý, vo chvíli zločinu podľahne akémusi úbytku vôle a rozvahy, a nastupuje ich opak – detská fenomenálna ľahkomyseľnosť, najmä v tom momente, keď sú rozvaha a opatrnosť najnevyhnutnejšie.(s.62)

Raskoľnikov v rozhovore s Razumichinom:

Utrpenie a bolesť sú vždy nevyhnutné pre široké vedomie a hlboké srdce.(s.227)

Svidrigajlov v rozhovore s Raskoľnikovom:

…najväčší a neotrasiteľný prostriedok na pokorenie ženského srdca, prostriedok, ktorý nikdy a nikoho nesklame a ktorý rozhodne účinkuje na každú jednu, bez výnimky. Je to známy prostriedok – lichôtky. Niet na svete nič ťažšie ako priamosť, a niet nič ľahšie ako lichôtky. Ak je v priamosti len jedna stotina tónu falošná, hneď nastane dizonancia a po nej škandál. Ak je v lichôtkách falošné všetko do posledného tónu, aj vtedy sa prijímajú a počúvajú s istým potešením. A nech by boli lichôtky akokoľvek hrubé, určite sa aspoň polovica bude zdať pravdivá. Platí to pre všetky stupne vzdelania a spoločenské vrstvy. Aj vestálku je možné zviesť lichôtkami. A o obyčajných ľuďoch ani nevravím. (s.409)

Citáty sú citované podľa posledného vydania Zločinu a trestu v slovenčine:
DOSTOJEVSKIJ, Fiodor Michajlovič. Zločina a trest. Preklad Viera Hegerová. Bratislava: Ikar, 2007 ISBN 978-80-551-1588-7