F. M. Dostojevskij ve vzpomínkách vrstevníků, dopisech a poznámkách

F. M. Dostojevskij ve vzpomínkách vrstevníků, dopisech a poznámkách je kompilácia, ktorú zostavil Č. Vetrinskij. Český preklad vyšiel v roku 1924 v nakladateľstve Kvasnička a Hampl v edícii „F.M. Dostojevskij, Sebrané spisy“ ako jej 25. zväzok, v preklade Stanislava Minaříka. Originál diela vyšiel pod názvom F. M. Dostojevskij vo vospominananiach sovremenikov, pismach i zametkach v Moskve, v roku 1912.

Obsah knihy je rozdelený na päť častí. V prvej časti, ktorej autor je Vetrinskij je krátky prehľad života a diela Dostojevského. Druhá časť je podrobný prehľad význačných dátumov v živote Dostojevského. V tretej sú publikované úryvky zo spomienok na Dostojevského (ide o najrozsiahlejšiu časť knihy). Štvrtá časť predstavuje Dostojevského listy. A posledná, piata časť sú niektoré Dostojevského poznámky.

Kniha predstavovala do roku 1966 (keď vyšli Dopisy) jedinú knihu s Dostojevského listami.  František Kautman upozorňuje, že Vetrinského kniha nemohla niektoré listy pulikovať (s ohľadom na cársku dobu) v úplnosti.

Mnoho zo spomienok, ktoré sú publikované v tretej časti nebolo doteraz v úplnosti vydaných v češtine/slovenčine.

Na túto knihu nadviazal (v zmysle publikácie okolností o Dostojevského živote) zborník Legenda o velikém hříšníkovi: Život Dostojevského z roku 1972.

Obsah

 • I. Život, osobnost, dílo
 • II. Chronologický nástin
 • III. Ze vzpomínek a dopisů vrstevníků o Dostojevském
  • Dětství a školní léta (z životopisného materiálu O.F. Millera)
  • Dostojevskij v inženýrské škole. A. Saveljev
  • Vzpomínky K. Trutovského
  • Ze vzpomínek D.V. Grigoroviče
  • Ze vzpomínek P.V. Anněnkova
  • Vzpomínky S.D. Janovského
  • Ze vzpomínek A.P. Miljukova
  • V „Mrtvém domě“ (Z vypravování, zapsaného P.K. Marťjanovem)
  • Ze vzpomínek barona A.E. Vrangla
  • Ze vzpomínek N.N. Strachova
  • Ze vzpomínek S.V. Kovalevské
  • Ze vzpomínek N. von Fochta
  • Ze vzpomínek Vsevoloda Solovjeva
  • Ze vzpomínek V.V. T-é (Počinkovské)
  • Stran legendy o velikém inkvisitorovi (Ze zprávy V. Pucykoviče)
  • A.N. Majkov o Dostojevském
  • Psaní K. Pobědonosceva a S. Aksakova o Dostojevském
  • Turgeněv o Dostojevském
  • Lev Tolstoj o Dostojevském
 • IV. Dopisy F.M. Dostojevského
 • V. Poznámky F.M. Dostojevského
  • Dostojevskij o svém zatčení
  • Výpověď F.M. Dostojevského
  • Memento 24. prosince 1877
  • Ze zápisníku F.M. Dostojevského

Bibliografický záznam