Dostojevskij umělec: K poetice prózy

Dostojevskij umělec: K poetice prózyDostojevskij umělec: K poetice prózy je knižná monografia sovietskeho literárneho vedca Michaila Michajloviča Bachtina. Pôvodne vyšla pod názvom Проблемы творчества Достоевского – Problemy tvorčestva Dostojevskogo v roku 1929. Druhé prepracované a rozšírené vydanie vyšlo v roku 1963 pod názvom Проблемы поэтики Достоевского – Problemy poetiki Dostojevskogo. Český preklad vzišiel z druhého vydania tejto knihy. Vyšiel v roku 1971 v edícii Dílna ako jej 37. zväzok, vo vydavateľstve Československý spisovatel v náklade 1200 kusov. Autorom prekladu je Jiří Honzík, doslov napísal Radegast Parolek (autor knihy F.M. Dostojevskij)

Dostojevskij umělec je jedna z najvýznamnejších teoretických prác o tvorbe Dostojevského. Bachtin v nej predstavuje svoju teóriu polyfónneho románu. Ide o román, v ktorom sú hlasy jednotlivých postáv nezávislé na iných a rovnako na samotnom autorovi (napríklad hovorí o vnútornom dialógu a nielen o monológiu a podobne), na rozdiel od klasického dialogického románu ako u Balzaca. Bachtin túto polyfóniu rozoberá na stavbe sujetu, kresbe postáv, na kompozícii diela a na zvláštnostich Dostojevského štýlu. Kniha patrí medzi veľmi často citované v knihách od iných dostojevskológov (napr. Kautman, Červeňák).

Je trochu paradoxné, že prvé vydanie z roku 1929 v ZSSR takmer upadlo do zabudnutia. Jednu z mála recenzií napísal vtedajší ľudový komisár pre vzdelávanie Anatolij Vasilievič Lunačarskij („O mnogogolosnosti Dostojevshogo“ in Nový Mir, 1929 č.10). Druhé, prepracované a doplené vydanie z roku 1963 už vzbudilo zaslúženú pozornosť.

Idea polyfónneho románu je Bachtinovou zásluhou vo všeobecnosti prijímaná.

Obsah

 • Slovo úvodem
 • Kapitola první: Polyfonní román F.M. Dostojevského a jeho interpretace v kritické litarature
 • Kapitola druhá: Hrdina a postoj autora k hrdinovi
 • Kapitola třetí: Idea u Dostojevského
 • Kapitola čtvrtá: Žánrové a syžetově kompoziční zvláštnosti Dostojevského děl
 • Kapitola pátá: Slovo u Dostojevského
  1. Typy prozaického slova. Slovo u Dostojevského
  2. Monologické slovo hrdiny a slovo vyprávění v Dostojevského povídkach
  3. Slovo hrdiny a slovo vyprávění v Dostojevského románech
  4. Dialog u Dostojevského
 • Závěr
 • Doslov
 • Poznámka překladatele

Bibliografický záznam: