Boje o Dostojevského

Boje o DostojevskéhoBoje o Dostojevského je názov prvej knihy českého autora Františka Kautmana. Vyšla v roku 1966 v nakladateľstve Svět Sovětů v náklade 2000 kusov v rámci edície Disk ako jej druhý zväzok.

Kniha je vôbec prvé dielo Františka Kautmana. Dokončená bola už v roku 1962, nakoniec vyšla o štyri roky neskôr. Kniha sa zaoberá prijímaním diela a myšlenok Dostojevského v českom prostredí od roku 1847 po rok 1962. Osobitné kapitoly sú venované Masarykovi, Šaldovi a Nejedlému. K Šaldovi Kautman neskôr napísal samostatné dielo s názvom F.X. Šalda a F.M. Dostojevskij. Svoje názory na vzťah Masaryka a Dostojevského Kautman neskôr kvôli novým faktom (ktoré mu v čase písania tejto knihy boli neznáme) vysvetľuje vo svojej ďalšej knihe F.M. Dostojevskij : věčný problém člověka.

V podstate predstavuje prehľad kníh a časopiseckých prác o Dostojevskom v českom prostredí. Obsahuje dosť podrobný súhrn českých, resp. do češtiny preložených kníh a ku každej aj komentár o jej význame.

 

 

Obsah

  • 1847-1890
  • T.G. Masaryk
  • F.X. Šalda
  • 1918-1945
  • Společnost Dostojevského
  • Zdeněk Nejedlý
  • 1945-1948
  • 1948-1956
  • 1956-1962

Bibliografický záznam: