Tajemství osobnosti Dostojevského : několik kritických kapitol

Tajememství osobnosti DostojevskéhoTajemství osobnosti Dostojevského (mäkká väzba)Tajemství osobnosti Dostojevského: několik kritických kapitol je kniha, ktorej autor je profesor Alfred Ljudvigivič Bem. Šlo o prvú (a pravdepodobne jedinú) knihu v češtine od tohoto popredného znalca Dostojevského v medzivojnovom období (pozn. A. L. Bem emigroval z Ruska po októbrovej revolúcii, ostatné jeho diela vychádzali väčšinou po rusky, niekedy po nemecky v emigratských časopisoch v Prahe. Po roku 1945 bol sovietskými orgánmi odvlečený do ZSSR a tam sa jeho stopa stráca). Vyšla v roku 1928 v nakladateľstve J. Otto v preklade Anny Teskovej, v mäkkej aj tvrdej väzbe.

V hodnotení a prístupe k Dostojevského je Bem ovplyvnený psychoanalýzovu, určite však nezachádza do extrémov (sám tvrdí: „Opatrné priblíženie metódam Freudovej školy môže dať neočakávané výsledky“). Na podrobnejšie spracovanie si vybral z Dostojevského diel tie menšie: Večný manžel, Bytná  (v slovenčine vyšla pod názvom Katarína) a Hráč; medzivojnovom období šlo o málo známe poviedky Dostojevského.

V prílohe je osobitne vzácna vec: český preklad fragmentov z denníka a listov Dostojevského priateľky, ktorou bola Apollinarija Prokofijevna Suslovová. Väčšina z nich pochádza z obdobia stretnutí s Dostojevským v Paríži a následnej spoločnej cesty po Taliansku (august-október 1863). Niekoľko ďalších je neskoršieho dáta (do roku 1865).

V slovenskej literatúre sa s touto knihou mohol oboznámiť čitateľ v už roku 1928, keď vyšla v Slovenských pohľadoch jej recenzia (PLETNEV, Rostislav. „A.L.Bém: Tajemství osobnosti Dostojevského, Recenzia“ in Slovenské pohľady. 9-10, 1928 č.6-8, s.692-694).

Obsah

  • 1. Prof. dr. Emil Svoboda: Úvod
  • 2. Tajemství osobnosti Dostojevského
  • 3. Rozvíjení snu („Věčný manžel“)
  • 4. Dramatisace blouznění („Bytná“)
  • 5. „Hráč“
  • 6. Příloha: Z deníku A. P. Suslovové
  • 7. Poznámky

Bibliografický záznam