Roman v deviati pismach

UPOZORNENIE: Toto dielo doteraz nevyšlo v slovenčine. Preto by nebolo vhodné, aby som uviedol názov, pod ktorým ho v knižniciach nenájdete. Ruský názov je Роман в девяти письмах – Roman v deviati pismach, doslovný preklad Román v deviatich listoch.

Роман в девяти письмах – Roman v deviati pismach doslovne Román v deviatich listoch (ang. A Novel in Nine Letters alebo Novel in Nine Letters, čes. Román v devíti dopisech, nem. Eine Novelle in neun Briefen) je krátke satirické dielo Fiodora Michajloviča Dostojevského, písané (ako už názov napovedá) vo forme listov. Vyšlo v roku 1847 v časopise Sovremennik.[1, s.65] Napísal ho však o niečo skôr, na konci roku 1845. Pôvodný zámer bol publikovať ho v pripravovanom satirickom almanachu Зубоскал – Zuboskal (v preklade „Posmievači“), ktorý však nevyšiel.[2, s.26] Okrem Biednych ľudí ide o jediné Dostojevského dielo písané vo forme listov. Rozsah je asi polovica tlačového hárku, teda približne 8 strán (okolo 18 000 znakov, vrátane medzier). Dostojevskij ho napísal za jedinú noc, po návšteve Nekrasova.[2, s.26]

Dej

Prostredníctvom deviatich listov, ktoré si posielajú Ivan Petrovič a Peter Ivanovič dôjde medzi kolegami a priateľmi k roztržke. Príčinou je vzájomné nepochopenie a neschopnosť osobne sa stretnúť a vyjasniť si sporné otázky (požičanie menšej sumy peňazí, príliš časté návštevy Jevgenija Nikolajeviča u Ivana Petroviča a podobne). Na posledných stranách tohoto dielka sa vyskytuje narážka, že Jevgenij Nikolajevič bol viac než v priateľskom zväzku s manželkami Ivana Petroviča a Petra Ivanoviča.

Názory

V literatúre o Dostojevskom a jeho diele sa Roman v deviati pismach spomína veľmi zriedkavo. Zmienka je napríklad u Kirpičnikova, ktorý považuje za „najslabšie a bezfarebné“ [3, s.33] spomedzi ostatných diel tohoto obdobia ako Gospodin Procharčin, Slabé srdce a ďalšie.

V inej literatúre je Roman v deviati pismach iba zaradený medzi ostatné Dostojevského poviedky z tohoto obdobia a ponechaný bez podrobnejšieho komentára, pozri [4, s.27].

Zdroje

[1] F. M. Dostojevskij ve vzpomínkách vrstevníků, dopisech a poznámkách / Sest. Č. Větrinskij; Přel. Stanislav Minařík. Praha: Kvasnička a Hampl, 1924.

[2] Dopisy / Fjodor Michajlovič Dostojevskij; z ruského originálu … vybral, přeložil a doslov napsal František Kautman. 1. vyd. Praha: Odeon, 1966.

[3] KIRPIČNIKOV, Aleksandr Ivanovič. Dostojevskij a Pisemskij: pokus o srovnávací charakteristiku. Prostějov: J.F. Buček, 1918.

[4] PYTLÍK, Radko. F.M. Dostojevskij: život a dílo. Praha: Emporius, 2008 ISBN 978-80-86346-13-7.