Epocha

Epocha (rus. Эпоха) bol časopis bratov Dostojevských, ktorý vznikol po tom ako cenzúra pozastavila vydávanie časopisu Vremia. Vychádzal v rokoch 1864 – 1865. Časopis zanikol pre nedostatok predplatiteľov v roku 1865. Vtedy už Michail Michailovič Dostojevskij nežil a časopis viedol F. M. Dostojevskij.

Štruktúra časopisu bola podobná ako pri VremiaZ literárnych diel Dostojevského v ňom vyšli: Zápisky z podzemia a Krokodíl. Z diel iných autorov: Prízraky (Ivan Sergejevič Turgenev), Vidiecka lady Macbeth  (Nikolaj Semionovič Leskov) a iné. Editori zaraďovali do časopisu aj preklady. Naďalej sa hlásil k ideám počvenničestva. S časopisom Epocha vstupovali do debát a polemík Michail Jevgrafovič Saltykov-Ščedrin (časopis Sovremennik) a Dmitrij Ivanovič Pisarev (Russkoje slovo).

Zdroje

[1] Epocha. In: BOTURA, Mojmír, a kol. Slovník ruských spisovatelů od počátků ruské literatury do roku 1917. 2. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1978. s. 311.

[2] EPOCHA. In: POSPÍŠIL, Ivo et al. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-068-3. s. 205.

Externé odkazy

Эпоха. In: NASEDKIN, Nikolaj. Dostojevskij. Enciklopedija. Moskva : Algoritm, 2003. ISBN 5926501008.