Malý hrdina

Malý hrdina alebo Maličký hrdina (rus. Маленький герой – Malenkij geroj, ang. A Little Hero, čes. Malý hrdina, nem. Ein kleiner Held) je poviedka z roku 1849. Je to jediné dielo, ktoré Dostojevskij napísal počas vyšetrovacej väzby v Petropavlovskej pevnosti.[1, s.87] V listoch z tohoto obdobia ju, ale spomína pod názvom Detský príbeh.[2, s.38,45] Publikovaná však bola až v roku 1857[3, s.16] v Otečestvennych zapiskach[4, s.16] a podpísaná iba ako „M-ij“[5, s.192].

V poviedke rozprávač spomína na príhodu, ktorá sa mu stala ešte ako jedenásťročnému chlapcovi. Veselá dáma zo spoločnosti zosmiešni jeho cit pred ostatnými, čo ho veľmi raní. Chlapec uteká do svojej izby a tam plače. O niekoľko dní na to ide celá spoločnosť jazdiť. Následne nezištne pomôže vydatej dáme, do ktorej je platonicky zamilovaný, ktorej nájde a veľmi decentne posunie naspäť stratený kompromitujúci list.

Pre slovenského čitateľa je zaujímavé, že práve Malý hrdina je vôbec prvým Dostojevského dielom vydaným v slovenčine, vyšiel v roku 1893 pod názvom Malinký hrdina v Slovenských pohľadoch, v preklade Bohdany Škultéty.[3, s.29]

Boris Bursov upozorňuje na okolnosti vzniku Malého hrdinu a jeho optimizmus napriek okolnostiam vzniku.[6, s.167] Vsevolod Soloviov (brat známeho filozova Vladimira Sergejeviča Soloviova) vo svojich spomienkach uvádza tieto Dostojevského slová:

Keď som sa ocitol v pevnosti, myslel som, že to bude môj koniec, že tu ani tri dni nevydržím a náhle som sa upokojil. Veď čo som tam robil?… Písal som Malého hrdinu – prečítajte si to, čo je na tom vidieť nejaké utrpenie, muky?[4, s.256]

Autori, ktorí sa zoberajú Dostojevským hovoria o idealizovaných schillerovských citoch.[1][3]

Zdroje

[1] KAUTMAN, František. F.M. Dostojevskij: věčný problém člověka. 2. vyd. Praha: Academia, 2004 ISBN 80-200-1273-7.

[2] Dopisy / Fjodor Michajlovič Dostojevskij; z ruského originálu … vybral, přeložil a doslov napsal František Kautman. 1. vyd. Praha: Odeon, 1966.

[3] ANTOŠ, Michal. Dostojevskij na Slovensku: F. M. Dostojevskij v zrkadle slovenskej publicistiky. Nitra: Garmond, 2009 ISBN 978-80-891-48-50-9.

[4] F. M. Dostojevskij ve vzpomínkách vrstevníků, dopisech a poznámkách / Sest. Č. Větrinskij; Přel. Stanislav Minařík. Praha: Kvasnička a Hampl, 1924.

[5] PYTLÍK, Radko. F.M. Dostojevskij: život a dílo. Praha: Emporius, 2008 ISBN 978-80-86346-13-7.

[6] BURSOV, Boris Ivanovič. Dostojevskij a jeho svět. Praha: Odeon, 1978.