Človek v literatúre: Dostojevskij a súčasná literárna veda

Človek v literatúre: Dostojevskij a súčasná literárna veda je knižná monografia, ktorej autor je slovenský rusista rusínskeho pôvodu Andrej Červeňák. Kniha vyšla v roku 1986 vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v edícii Studia litteraria ako jej 25. zväzok, v náklade 800 kusov. Druhé, prepracované a rozšírené vydanie vyšlo v roku 2002 pod názvom Človek v texte: (Dostojevskij a esteticko-antropologická koncepcia literatúry).

Ide o najvýznamnejšiu publikáciu Červeňáka na tému Dostojevskij. Objasnil v nej svoju esteticko-antropocentrickú koncepciu literatúry. Jej základná téza je ústredné postavenie človeka ako hlavnej témy literatúry. Dôsledky tohoto tvrdenia skúma na ontologických otázkach ako dvojníctvo, ambivalentnosť a polyfonické myslenie. Rovnako sa venuje gnozeologickým otázkam: mnohodnotová logika, relativismus a paradox.

Profesor Červeňák nachádza v polyfonizme Dostojevského umeleckého predchodcu  dvoch fyzikálnych teórií, ktoré zmenili pohľad na svet: kvantová teória a teórie relativity. V poslednej kapitole sa venuje vzťahom významných slovenských spisovateľov k Dostojevskému, podrobnejšie spracoval Vajanského a Švantnera.

Obsah (Človek v literatúre)

 • Úvodom
 • I. Človek a literatúra
  1. Človek ako predmet literatúry
  2. Človek v literatúre a realite
  3. Problémy umeleckej ontológie
  4. Problémy umeleckej gnozeológie
  5. Problémy umeleckej recepcie
 • II. Človek v tvorbe F. M. Dostojevského
  1. O vedeckom a umeleckom myslení
  2. Zložitosť nového typy
  3. Oxymoron ako umelecký princíp
  4. K problematike troch stretnutí I. Karamazova so Smerďakovom
  5. Dostojevského „fantastická trilógia“
 • III. Slovensko-ruské relácie
  1. Dostojevskij a Slovensko
  2. Vajanský a Dostojevskij
  3. Švantner a Dostojevskij
 • Na záver
 • Na margo pokusu o Dostojevského
 • Ruské resumé
 • Nemecké resumé
 • Menný register

Bibliografický záznam

 • ČERVEŇÁK, Andrej. Človek v literatúre : Dostojevskij a súčasná literárna veda. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1986